Pneumokockvaccination, vuxna

Patologi

  • Pneumokockbakterier:1
    • Vanligt med bärarskap utan symtom i näsa och svalg, framförallt bland barn och vuxna med småbarn
    • Kan orsaka bihåleinflammation, öroninflammation och lunginflammation
    • Kan även spridas till blod, ryggmärgs- och/eller ledvätska, vilket kallas för invasiv pneumokocksjukdom (IPD) 
    • Det finns fler än 90 serotyper, baserat på olikheter i polysackaridkapselns struktur

Vaccin

Indikationer

Rekommenderade pneumokockvacciner för olika riskgrupper

Revaccination

Biverkningar

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.