Muskelsmärtor och hög sänka hos vuxna

Basfakta

Definition

  • Hög sänkningsreaktion (SR > 20) och nyligen debuterande lokaliserad eller generell myalgi.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.