Axial spondylartrit, ankyloserande spondylit

 • Definition:Inflammatorisk ryggsjukdom med symtom och fynd som dominerar axialt, med ryggsmärta och/eller tecken på sakroiliit. Vid ankyloserande spondylit finns röntgenfynd som talar för sakroiliit.
 • Förekomst:Cirka 0,2 % av befolkningen har ankyloserande spondylit. Icke radiografisk axial spondylartrit är sannolikt lika vanligt. 
 • Symtom:Ryggsmärta >3 månader hos person <45 år. Stelhet och smärta efter vila. Ibland andra manifestationer såsom psoriasis eller inflammerade senfästen.
 • Kliniska fynd:Ofta inga specifika fynd. 
 • Diagnostik:Diagnosen baseras på en sammanvägd bedömning av uppgifter från anamnes, kliniska fynd, laboratorieprover och bilddiagnostik.
 • Behandling:Består av farmakologisk behandling och träning/fysioterapi. NSAID ges i första hand.

Basfakta

Definition

 • Spondylartriter är en grupp av sjukdomar med gemensamma egenskaper såsom att det drabbar ofta unga personer och att symtomen ofta kommer i perioder (skov).
 • Axial spondylartrit (axSpA) är en övergripande benämning och innefattar inflammatorisk ryggsjukdom med symtom och fynd som dominerar axialt, med ryggsmärta och/eller tecken på sakroiliit:1-3
  • Radiografisk axial SpA (r-axSpA), som är utbytbart mot begreppet ankyloserande spondylit (AS) och som tidigare har kallats för Bechterews sjukdom, karakteriseras av positiva röntgenfynd
  • Icke radiografisk axial SpA (nr-axSpA) har inga röntgenfynd som passar vid sakroiliit
  • Det finns ingen viktig klinisk skillnad mellan dessa två grupper
  • Se även Diagnoskriterier
 • Sjukdomen tillhör gruppen spondylartriter där även perifera SpA ingår med manifestationer främst utanför ryggraden:4
  • Även vid axial spondylartrit kan perifera manifestationer förekomma, såsom artrit, entesit eller daktylit (svullnad i finger/tå) 
  • Extraartikulära symtom förekommer, såsom uveit, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.