Reaktiva artriter

  • Definition:Ledinflammation i efterloppet av en infektion utanför själva leden, på ett annat ställe i kroppen.
  • Förekomst:Beror på det patogena agens som gett den primära infektionen. 
  • Symtom:Ofta en monartrit eller asymmetrisk oligoartrit som oftast förekommer i leder i nedre extremiteter. Symtom från hud, slemhinnor, ögon och hjärta kan förekomma. 
  • Kliniska fynd:Artrittecken (svullen, öm led med rörelseinskränkning). Eventuellt hud- och slemhinneförändringar.
  • Diagnostik:Det finns inga specifika tester. Blodprover ingår i utredningen. Ledvätskeanalys, mikrobiologiska prover och bilddiagnostik kan bli aktuella. Ofta kan den primära infektionen inte påvisas då den kan vara behandlad eller utläkt.
  • Behandling:Vanligen endast symtomatisk behandling med NSAID, eventuellt lokal/systemisk kortisonbehandling. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.