Reumatoid artrit, RA

 • Definition:En kronisk, inflammatorisk sjukdom som framförallt drabbar leder i händer och fötter.
 • Förekomst:Prevalensen uppskattas till ca 0,7 % i Sverige.
 • Symtom:Symmetriska ledinflammationer, särskilt i händer och fötter, men alla leder kan drabbas. Allmänsymtom är vanligt.
 • Kliniska fynd:Vid nydebuterad RA ses ofta artriter i MCP-, PIP- och MTP-leder, men debut med mono- eller oligoartrit i andra leder förekommer.
 • Diagnostik:Viktiga tilläggsundersökningar är anti-CCP, RF, SR, CRP och röntgen.
 • Behandling:Centralt i behandlingen är syntetiska DMARDs och biologiska DMARDs.

Basfakta

Definition

 • Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en kronisk inflammatorisk sjukdom.
 • Vanligen ses en symmetrisk polyartrit med engagemang av händernas och fötternas leder, men alla leder kan drabbas.
 • Sjukdomen leder efter hand till erosioner av benvävnad, förstört brosk och hos vissa patienter fullständigt nedbrutna leder.1
 • Systemiska inflammationssymtom, såsom trötthet och sjukdomskänsla förekommer ofta.
 • Tidig diagnos och tidigt insatt behandling är viktigt för den fortsatta prognosen.2

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.