Spondylartropatier hos vuxna

Basfakta

Definition

  • Beteckningarna axial spondylartrit, spondylartropati refererar till en grupp sjukdomar som har vissa kliniska gemensamma kännetecken.1
  • Det mest framträdande draget är inflammation i axiala leder (särskilt sakroiliakalederna), asymmetrisk oligoartrit (särskilt i nedre extremiteter) och entesit (inflammation på ställen där ligament eller senor fäster till ben).2
  • Andra symtom kan vara genitala lesioner eller hudlesioner, ögon- eller tarminflammation, en koppling till tidigare eller pågående infektion och en stark koppling till humant leukocytantigen (HLA-B27).

Kliniska manifestationer

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.