Feltys syndrom

1Basfakta

Definition

  • Feltys syndrom är en ovanlig extraartikulär manifestation vid reumatoid artrit och kännetecknas av neutropeni och splenomegali.2-3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.