Granulomatös polyangit (GPA)

Basfakta

Definition

  • Nekrotiserande systemisk vaskulit med granulomatös inflammation:1
    • Drabbar övre och nedre luftvägar, njurar, hud, med mera, men kan i princip angripa alla organsystem
    • Kan förekomma som sjukdom begränsad till de övre luftvägarna och har då en mycket bättre prognos
  • Kallades tidigare Wegeners granulomatos
  • Granulomatös polyangit har betydande recidivtendens.
  • Obehandlad har sjukdomen en ettårsmortalitet över 80 %.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.