Polymyalgia reumatika och temporalisarterit

 • Definition:Polymyalgia reumatika (PMR) är ett kliniskt syndrom hos äldre som karakteriseras av värk och stelhet i skulder- och bäckengördel, ofta med allmänsymtom. PMR och temporalisarterit (TA) förekommer ibland tillsammans. Kopplingen mellan sjukdomarna är ännu inte klarlagd.
 • Förekomst:Incidens för TA är ca 25/100 000 och för PMR ca 50/100 000, men anges ända upp till 700/100 000 i vissa studier. Kvinnor drabbas 2–3 gånger oftare än män.
 • Symtom:Huvudsymtom vid TA är huvudvärk och synpåverkan. Mest framträdande symtom vid PMR är stelhet och smärta i proximal muskulatur, oftast symmetriskt i skulder- och bäckengördel, överarmar och lår.
 • Kliniska fynd:Få typiska fynd vid PMR, men ofta ömhet i muskulaturen. TA kan ha lokaliserad ömhet vid temporalisartären, som kan vara förtjockad.
 • Diagnostik:SR och CRP är ofta forhöjda. Temporalisbiopsi vid misstänkt TA.
 • Behandling:Kortikosteroider. Vanlig startdos är 15–30 mg dagligen, men högre doser ges vid TA. Eventuellt supplement med kalcium och D-vitamin. Vid steroidbehandling motsvarande ≥ 5mg prednisolon dagligen i >3 månader bör bisfosfonat ges, ofta tillsammans med kalcium och D-vitamin.

Basfakta

Definition

 • Polymyalgia reumatika (PMR) och temporalisarterit är sannolikt manifestationer av samma sjukdom – vaskulitsjukdomen jättecellsarterit.1-2
 • PMR:
  • Olika definitioner används, men följande gemensamma drag anges för PMR:3
   • Ålder >50 år och varaktighet >2 veckor
   • Bilateral värk i axel- eller bäckenregion, eller bådadera
   • Morgonstelhet som varar >45 min
   • Akutfasreaktion i blod.
  • Snabb respons på kortikosteroider (15–30 mg prednisolon dagligen initialt)
 • Temporalisarterit:
  • Är en allvarlig systemisk vaskulit i stora och medelstora artärer, framför allt grenar till proximala aorta, som kan leda till synbortfall och stroke4-5
  • Snabb respons på kortikosteroider (vanligen 40–60 mg prednisolon dagligen initialt)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.