Sjögrens syndrom

Basfakta

Definition

  • Primärt Sjögrens syndrom:
    • Är en kronisk, autoimmun inflammation, som leder till en dysfunktion av exokrina körtlar, framför allt i tår- och spottkörtlar1-2
  • Sekundärt Sjögrens syndrom:
  • Den första beskrivningen av Sjögrens syndrom var av Mikulicz 1892, men det var den svenske ögonläkaren Henrik Sjögren som 1933 beskrev tillståndet mer utförligt och har fått ge namn till tillståndet.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.