Systemiska vaskuliter

Basfakta

Definition

  • Vaskuliter syftar på en heterogen grupp rubbningar där det föreligger inflammation och skada på blodkärlsväggarna, vilket leder till vävnadsnekros.1
  • Vaskulit kan vara begränsad till hud eller andra organ eller det kan vara ett multisystem-tillstånd med flera manifestationer.

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.