Armbågssmärtor

Basfakta

Definition

  • Denna text handlar om belastningssmärtor och skador i eller vid armbågen.1
  • Observera att patienten kan ha symtom från flera delar av armbågen samtidigt.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.