Axelsmärtor

Basfakta

Definition

  • Med axelsmärtor menas smärtor som utgår från strukturer i och omkring själva skuldergördeln (glenohumeralleden) eller akromioklavikularleden (AC-leden).
  • Rotatorkuffen:
    • Är beteckningen på fyra muskler, subscapularis, supraspinatus, infraspinatus och teres minor, som strålar samman under akromion strax över ledhuvudet och fäster proximalt på humerus
    • De roterar, abducerar och stabiliserar skulderleden
  • Beteckningen rotatorkufftendinit, rotatorkuffsyndrom och tendinos i rotatorkuffen används av vissa och är ett samlingsnamn på tendinopati i en av de fyra senorna.
  • Kroniska axelsmärtor har per definition varat längre än tre månader.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.