Häl- och fotsmärtor

Basfakta

Definition

  • Dokumentet omnämner främst belastningsbesvär i fot och häl - inte trauma.
  • Sjukdomar i foten beror ofta på felaktig viktöverföring och tryckbelastning (biomekaniska förändringar).1
  • Foten ska bära kroppsvikten, och personer med felställningar i fötterna eller överviktiga är mer benägna att få besvär.
  • Två huvudtyper av fotfelställning:
    • Plattfot
    • Hålfot

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformationer

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.