Häl- och fotsmärtor

Basfakta

Definition

  • Dokumentet omnämner främst belastningsbesvär i fot och häl - inte trauma.
  • Hälsmärtor beror ofta på felaktig viktöverföring och tryckbelastning (biomekaniska förändringar).1
  • Foten ska bära kroppsvikten, och personer med felställningar i fötterna eller överviktiga är mer benägna att få besvär.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformationer

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.