Handsmärtor

Basfakta

Definition

  • Handen kan utsättas för en rad skador och överbelastningar.
  • Smärtor i handen och handleden kan vara akuta, subakuta och kroniska.1
  • Med handbesvär menas smärtor, tumörer, felställningar och neurologiska symtom som ger nedsatt funktion i handled, händer eller fingrar.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.