Ledsmärtor, stelhet eller svullnad i flera leder

Basfakta

Definition

  • Artrit:1-2
    • Smärta lokaliserad till 2–4 (oligoartrit) eller 5 eller fler leder (polyartrit)
    • Artriter kan delas upp i akuta (0–2 veckor) och kroniska former (>2–3 veckor)
  • Artralgi:
    • Ledvärk med normalt status

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.