Nacksmärtor

Basfakta

Definition

 • I denna text definieras nacksmärtor som smärtor i nackregionen med eller utan utstrålande smärtor:
  • Det kan handla om smärtor på baksidan av huvudet, utstrålande smärtor i armen och smärtor som framkallas av smärtor 
 • Etiologisk indelning:
  • Specifik nacksmärta:
   • Nacksmärta där smärttillståndet kan förklaras av tillstånd som till exempel radikulopati, trauma, operation, infektion eller systemsjukdom
  • Ospecifik nacksmärta:
   • Nacksmärta där smärttillståndet inte kan förklaras av andra diagnoser 
 • Duration:1
  • Akut (0–3 veckor)
  • Subakut (4–12 veckor)
  • Kronisk (>12 veckor)
 • Nacksmärtor kan också indelas efter sannolik svårighetsgrad:2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer 


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.