Nacksmärtor

Basfakta

Definition

 • Smärtor i nackregionen.
 • Nacksmärtor kan indelas i okomplicerade smärtor, pisksnärtsmärtor och utstrålande smärtor.
 • De vanligaste orsakerna är trauma-relaterade åkommor och muskulära spänningstillstånd.
 • Nacksmärtor kan också indelas efter sannolik svårighetsgrad:1
  • Grad 1: Nacksmärtor utan allvarliga symtom, och som inte påverkar dagliga aktiviteter
  • Grad 2: Nacksmärtor utan allvarliga symtom, men som påverkar dagliga aktiviteter
  • Grad 3: Nacksmärtor med symtom i överensstämmelse med nervaffektion
  • Grad 4: Nacksmärtor med symtom på allvarlig patologi

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.