Ländryggssmärtor

Basfakta

ICD-10

Differentialdiagnoser

Anamnes, klinisk undersökning och kompletterande undersökning

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.