Underbensmärtor

Basfakta

Definition

  • Smärta i underbenen kan bero på förändringar lokalt, i knäet eller kan komma från ryggen.
  • Skada eller inflammation i muskler, senor, ben samt ytliga eller djupa kärl, kan ge lokal smärta.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.