Bursit, olekranon

  • Definition:Olekranonbursit är en akut eller kronisk inflammation med påföljande svullnad av bursan över olekranon.
  • Förekomst:Ganska vanligt tillstånd.
  • Symtom:Uppträder ofta akut eller subakut, och ger tryck och sprängande känsla som förvärras vid flektion av armbågen. 
  • Kliniska fynd:Synlig, mjuk svullnad över olecranon som är distinkt trycköm.
  • Diagnostik:Klinisk bedömnng, inga blodprov eller bilddiagnostiska metoder behövs.
  • Behandling:Ofta behövs ingen behandling, eventuellt NSAID eller aspiration av innehåll. Vid långt dragna fall kan excision av bursan bli aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.