Epikondylalgi, epikondylit

  • Definition:Smärtor eller ömhet vid den laterala eller mediala epikondylen i armbågen relaterat till belastning.
  • Förekomst:Lateral epikondylalgi är vanligare än medial epikondylalgi och är vanligast i åldersgruppen 35–50 år.
  • Symtom:Smärtor kring epikondylen som utlöses av vissa rörelser.
  • Kliniska fynd:Isometriska tester kan påvisa tillståndet.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Vila och avlastning. Eventuellt NSAID-preparat. Övningar kan övervägas. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.