Målvaktsarmbåge

Basfakta

Definition

  • Främre kapselskada.
  • Ett syndrom av besvär med smärtor i en eller flera delar av armbågen som först och främst drabbar handbollsmålvakter som blockerar skott.
  • Tillståndet kan bero på en enstaka händelser eller upprepade hyperextensioner i armbågen.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.