Musarm

Basfakta

Definition

  • Begreppet musarm ingår i "repetitive strain injury" som inkluderar alla de symtom som kan uppstå i samband med upprepade ansträngningar av muskler, ledband, senor och nerver.1
  • Musarm är ett tillstånd som omfattar många olika tillstånd i axel, arm, handled och hand så att både symtombilden och diagnosen varierar.
  • Den gemensamma nämnaren är att besvären beror på långvarigt datorarbete.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.