Snapping triceps

Basfakta

Definition

  • Tricepssenan eller nervus ulnaris glipar över mediala epikondylen.

Diagnos

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.