Olika behandlingsformer inom sjukgymnastik

Definition

  • Sjukgymnastik är en integrerad del av hälsovården både på sjukhus och inom primärvård vid bedömning/behandling av det muskuloskelettala systemet och nervsystem.1
  • Sjukgymnastik bidrar också till att förbättra prognosen för patienter med hjärt- och lungsjukdomar, samt med utvecklingsstörningar.

Fackområde

Övningar och tilläggsbehandlingar

Remiss till sjukgymnast

Rapport från sjukgymnast


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.