Akillestendinopati

  • Definition:Inflammation/tendinos runt hälsenan och/eller dess senskida. 
  • Förekomst:Vanligst hos personer mellan 30 och 55 år, risken är större hos idrottare.
  • Anamnes:Stelhet, lokal smärta och minskad funktion.
  • Kliniska fynd:Ömhet över senan. Svullnad och erytem kan föreligga.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Röntgen, ultraljud eller MRT kan ge tilläggsinformation eller ge information om differentialdiagnoser.
  • Behandling:Avlastning, undvikande av utlösande faktorer. Excentrisk träning rekommenderas hos alla. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.