Apofysitis calcanei

Basfakta

Definition

  • Morbus Sever, Severs sjukdom.
  • Smärtsam inflammation i fästet av hälsenan som främst förekommer hos barn under puberteten.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.