Bursitis calcanei

Basfakta

Definition

  • Inflammation i slemsäck belägen i vinkeln mellan hälbenet och hälsenan.
  • Även kallad retrocalcaneal bursit.
  • Ger smärta på baksidan av vrist/häl.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.