Främre impingement i fotleden

Basfakta

Definition

  • Fotbollsvrist, anterolateral fotleds-impingement.
  • Tros vara en synovial eller kapsulär irritation sekundärt till trauma, infektioner, reumatiska och degenerativa tillstånd.1
  • Den vanligaste orsaken är en post-traumatisk vristskada.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.