Underbenskada, delvis gastroknemiusruptur

  • Definition:Underbenskada med bristning av varierande omfattning i det mediala huvudet av gastroknemiusmuskeln.
  • Förekomst:Skadan är ganska vanlig i sporter där snabbhet och styrka är viktiga.
  • Symtom:Ofta hörs en liten smäll och därefter upplevs omedelbart smärta i underbenet. Efterhand svullnad ända ner till foten.
  • Kliniska fynd:Svullnad och hematom. När svullnaden gått tillbaka kan man ibland se en tydlig defekt i den mediala gastroknemiusmuskeln.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökning ofta inte nödvändig. MR-undersökning kan påvisa skada i muskeln.
  • Behandling:Akut/subakut – avlastning, nedkylning, kompression, höjt ben, eventuellt NSAID. Gradvis uppträning därefter.

Basfakta

Definition

  • En gastroknemiusruptur är en medial underbenskada med bristning av varierande omfattning i det mediala huvudet av gastroknemiusmuskeln.1-2
  • De beror på en plötslig, kraftig spark med foten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.