Underbenskada, delvis gastroknemiusruptur

Basfakta

Definition

  • En gastroknemiusruptur är en medial underbenskada med muskel-sene-bristning av varierande omfattning i det mediala huvudet av gastroknemiusmuskeln.1-2
  • De beror på en plötslig, kraftig spark med foten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.