Medialt tibiasyndrom

  • Definition:Medialt tibiasyndrom är ett tillstånd med smärta längs den nedre, mediala delen av tibia.
  • Förekomst:Vanlig orsak till smärta i underben hos sportutövare men kan även ses hos militärer.
  • Symtom:Smärta i den nedre, mediala delen av underbenet under och efter träning.
  • Kliniska fynd:Palpationssmärta över mellersta delen av tibia eller/och särskilt längs den nedre tredjedelen av tibias posteromediala kant
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar behövs vanligen inte.
  • Behandling:Konservativ behandling med avlastning från utlösande orsaker.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.