Plantarfasciit

  • Definition:Smärttillstånd med kronisk inflammation/degeneration vid fästet till fascia plantaris på tuber calcanei.
  • Förekomst:Vanligast efter 40-årsåldern, eller hos yngre idrottsutövare.
  • Symtom:Smärtor eller ömhet i eller framför hälen vid belastning mot fotsulan, gångsmärtor.
  • Kliniska fynd:Palpationsömhet i främre kanten av calcaneus, mest uttalat på hälens mediala sida vid början av plantarfascian.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Belastad slätröntgen kan vara aktuellt vid tveksamhet om diagnosen.
  • Behandling:Konservativ behandling med avlastande skor, eventuellt tejpning, sträckning av vadmuskulatur och plantarfascian samt undvikande av träning som förvärrar tillståndet. Viktnedgång vid övervikt. Eventuellt extrakorporeal stötvågsbehandling och/eller kortisoninjektion.

Basfakta

Definition

  • Smärttillstånd med kronisk inflammation/degeneration vid fästet till fascia plantaris på tuber calcanei.1-2
  • Tillståndet kallas också plantarfasciopati.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.