Sinus tarsi-syndrom

Basfakta

Definition

  • Sinus tarsi-syndrom är ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av laterala fotsmärtor, lokal smärta vid palpation av sinus tarsi och ibland fotledsinstabilitet.1
  • Det verkar inte finnas någon enighet om sjukdomshistoria, kliniska tester eller användning av bilddiagnostik för att bekräfta diagnosen eller att fastställa orsaken.2
  • Vissa författare kopplar ihop sinus tarsi-syndrom med instabilitet i subtalar-leden.
  • Sinus tarsi-syndrom beskrevs först av O 'Connor 1958.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.