Tarsaltunnelsyndrom

Basfakta

Definition

  • Inklämning av tibialisnerven eller dess grenar när den/de passerar under flexorretinaklet i nivå med vristen eller längre distalt.1-2
  • Tarsaltunnelsyndrom i vristen motsvarar karpaltunnelsyndrom i handleden.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.