Tibialis posteriorsyndrom

Basfakta

Definition

  • Kallas också tibialis posterior tendinopati, eventuellt ruptur.
  • Skada på eller ruptur av senan till den bakre skenbensmuskeln.
  • Oftast lokaliserad i nedre delen av senan mot fästytan.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.