Tibiaperiostit

  • Definition:Inflammation i muskler och senfästen längs postero-mediala kanten av tibia.
  • Förekomst:Den vanligast förekommande kroniska belastningsskadan hos idrottsmän.
  • Symtom:Smärta i den mediala delen av underbenet under och efter träning.
  • Kliniska fynd:Tydligt palpationsömhet längs tibias mediala kant. Smärtorna är normalt belägna i mellersta och nedre tredjedelen av tibia.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar behövs vanligen inte.
  • Behandling:Konservativ behandling med avlastning från utlösande orsaker, eventuellt NSAID.

Basfakta

Definition

  • Inflammation i muskler och senfästen längs postero-mediala kanten av tibia.
  • Uppträder oftast efter hög repetitiv belastning.
  • Synonyma beteckningar: Medialt tibialt stressyndrom, shin splint, pretibial periostit, benhinneinflammation, medial traktionsperiostit.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.