Handledstendinopati (de Quervains sjukdom)

  • Definition:Innebär seninflammation i handledsregionen.
  • Förekomst:Inte ett helt ovanligt tillstånd.
  • Symtom:Symtomen består i smärta och nedsatt funktion vid vissa rörelser.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är smärtprovokation vid isometrisk kontraktion av aktuella senor.
  • Diagnostik:Röntgen kan i vissa fall vara aktuellt för att utesluta annan sjukdom. 
  • Behandling:Behandlingen är avlastning, NSAID, kortisoninjektioner, fysioterapi och eventuellt kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.