Adduktortendinopati

Basfakta

Definition

  • Andra benämningar är ljumsksträckning och adduktorsträckning.
  • Överbelastning/inflammation och/eller skada/ruptur i adduktormusklerna i höften.1
  • Inadekvat behandling eller för tidig återupptagning av idrottsaktiviteter kan leda till kroniska besvär.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.