Iliopsoastendinopati och -bursit

Basfakta

Definition

  • Tendinopati i iliopsoassenan och bursit.
  • Iliopsoastendinopati och iliopsoasbursit har ett nära samband då överbelastning av senan kan leda till inflammation i bursan till följd av den fysiska närheten.1-2
  • En iliopsoastendinopati kan vara akut, subakut eller kronisk beroende på symtomens varaktighet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.