Piriformissyndromet

  • Definition:Nervinklämning i bakbenet som beror på irritationen av n. ischiadus där nerven går ut till bakbenet på m. piriformis framsida.
  • Förekomst:Kontroversiell diagnos som anges utgöra cirka 6 % av alla fall av ischias.
  • Symtom:Karakteriseras av smärtor som oftast är diffusa och av instabilitet. Mest typiskt är att smärtor föreligger från svanskotan, eventuell med utstrålning ned i baksida lår och i vissa fall ner i hela benet.
  • Kliniska fynd:Exklusionsdiagnos. Inga specifika fynd. Inga neurologiska fynd. 
  • Diagnostik:Ingen bilddiagnostik eller elektrofysiologisk undersökning är diagnostiska.
  • Behandling:Behandlingen är avlastning, förändrat träningsupplägg, eventuellt NSAID. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.