Rectus femoris-tendinopati

Basfakta

Definition

  • Kallas ibland felaktigt för idrottsbråck.
  • Smärta vid det proximala fästet till den raka lårmuskeln.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.