Trokanterbursit/tendinopati och gluteal bursit

  • Definition:Inflammation i bursa och sensmärta vid eller ovanför trokanter major på lateralsidan av låret. I engelsk litteratur används begreppet "Greater trochanteric pain syndrome" (GTPS), vilket omfattar trokanterbursit, tendinopati gluteus medius och/eller gluteus minimus samt iliopsoastendinopati/bursit.
  • Förekomst:Förhållandevis vanligt i primärvården.
  • Symtom:Smärta lokaliserad lateralt i låret över trochanter major. Smärtan förvärras ofta av gång eller rörelser som särskilt belastar rotatormusklerna, till exempel när patienten går uppför en trappa eller backe eller då denne reser sig eller sätter sig
  • Kliniska fynd:Hälta. Palpationsömhet över trochanter major.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och kliniska fynd räcker ofta för att ställa diagnos. Ibland kan slätröntgen behöva göras för att utesluta andra tillstånd. Ultraljud kan vara till hjälp.
  • Behandling:Avlastning är ofta tillräcklig behandling. Eventuellt NSAID och/eller lokal kortisoninjektion. Kortisoninjektion verkar ha effekt på kort sikt men på ett års sikt är resultaten enligt två RCT sämre eller lika för kortisoninjektioner som utan behandling. Om funktionen inte normaliseras bör patienten remitteras till en fysioterapeut för stretchövningar och träning av uthållighet och styrka.

Basfakta

Definition

  • Inflammation i bursa och sensmärta vid eller ovanför trochanter major på lateralsidan av låret.
  • Det är kliniskt svårt att skilja mellan bursit och tendinopati i det här området, bilddiagnostiska studier talar för att det oftast rör sig om tendinopati.1
  • I engelsk litteratur används begreppet "Greater trochanteric pain syndrome" (GTPS), vilket omfattar trokanterbursit, tendinopati gluteus medius och/eller gluteus minimus samt iliopsoastendinopati/bursit.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.