Bakercysta

Basfakta

Definition

  • Bakercysta (cystis regio poplitea) är en inflammation i bursa semimembranosus som leder till cystbildning.
  • Cystan kommunicerar med synovialhålan och många menar att det rör sig om en bråckbildning i synovialhålan.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.