Bakercysta

  • Definition:Bakercysta är en ackumulering av ledvätska utanför knäleden i knävecket. Cystan kommunicerar med själva knäledshålan.
  • Förekomst:Prevalensen är omkring 20 % bland patienter som remitterats vidare på grund av knäproblem. 
  • Symtom:Tillståndet är ofta asymtomatiskt. I symtomatiska fall kan patienten besväras av åtstramning och obehag i knäleden.
  • Kliniska fynd:Vid klinisk undersökning kan cystan vara synlig, palpabel och lite öm.
  • Diagnostik:Det finns vanligtvis inget behov av andra undersökningar, men ultraljud kan bekräfta diagnosen.
  • Behandling:Behandlingen är konservativ, eventuellt aspiration, eventuellt kortisoninjektion. Undantagsvis kan kirurgi bli aktuellt, mycket sällsynt dock. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.