Iliotibialbandssyndrom, löparknä

 • Definition:Inflammation av bursan under tractus iliotibialis vid den laterala femurkondylen till följd av överbelastning.
 • Förekomst:Vanligast hos långdistans- och maratonlöpare, men är inte helt ovanligt bland cyklister och längdskidåkare.
 • Symtom:Diffusa laterala knäsmärtor i början som vartefter blir skarpare och lokaliserade till laterala femurkondylen eller tuberositas tibia.
 • Kliniska fynd:Lokaliserad ömhet över den laterala femurkondylen, särskilt vid isometrisk extension vid 30o flexion.
 • Diagnostik:Tilläggsundersökningar utöver status behövs oftast inte, eventuellt MRT.
 • Benhandling:Behandlingen är vanligtvis konservativ med modifiering av aktivitet, NSAID, massage, töjningar och sträckningar av den påverkade extremiteten. 

Basfakta

Definition

 • Inflammation i bursan under tractus iliotibialis vid den laterala femurkondylen till följd av överbelastning.
 • Orsakar laterala knäsmärtor som följd av inklämning av iliotibialbandet mot den laterala femurkondylen när knäet är flekterat 20 –30o1
 • Nomenklatur:
  • Tillståndet kallas också löparknä/runners knee, iliotibialt friktionssyndrom eller iliotibialbandssyndrom2
  • På engelska avses med runners knee även patellofemoral smärta, men med löparknä avses i Sverige dock i regel iliotibialbandsyndromet3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.