Löparknä, iliotibialbandssyndrom

  • Definition:Inflammation av bursan under tractus iliotibialis vid den laterala femurkondylen till följd av överbelastning.
  • Förekomst:Vanligast hos långdistans- och maratonlöpare, men är inte helt ovanligt bland cyklister och längdskidåkare.
  • Symtom:Diffusa laterala knäsmärtor i början som vartefter blir skarpare och lokaliserade till laterala femurkondylen eller tuberositas tibia.
  • Kliniska fynd:Lokaliserad ömhet över den laterala femurkondylen, särskilt vid isometrisk extension vid 30o flexion.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar utöver status behövs oftast inte, eventuellt MRT.
  • Benhandling:Behandlingen är vanligtvis konservativ med modifiering av aktivitet, NSAID, massage, töjningar och sträckningar av den påverkade extremiteten. 

Basfakta

Definition

  • Inflammation i bursan under tractus iliotibialis vid den laterala femurkondylen till följd av överbelastning.
  • Orsakar laterala knäsmärtor som följd av inklämning av iliotibialbandet mot den laterala femurkondylen när knäet är flekterat 20 –30o1
  • Tillståndet kallas också löparknä/runners knee, iliotibialt friktionssyndrom eller iliotibialbandssyndrom.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.