Osgood-Schlatters sjukdom

  • Definition:Traktionsosteokondrit i senfästet till ligamentum patellae på tuberositas tibiae.
  • Förekomst:Vanligast hos flickor 8–13 år och pojkar 12–15 år.
  • Symtom:Smärta eller ömhet över tuberositas tibiae som uppstår gradvis.
    Smärtan ökar ofta vid fysisk träning. Smärta vid direkt tryck över området. 
  • Kliniska fynd:Lokal ömhet och svullnad. Smärtan kan öka vid knäextension mot motstånd (isometriskt test).
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Röntgen kan utesluta andra, allvarligare orsaker.
  • Behandling:Symtomlindring. Aktivitetsanpassning. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.