Patellar tendinopati

Basfakta

Definition

  • Kallas också hopparknä eller "jumper's knee".
  • Omfattar tendinopati var som helst längs knäets extensorapparat, från quadricepssenan till patellarsenans fäste på tuberositas tibiae, men är oftast lokaliserat till den distala patellapolen:
    • Lokalisationen på den nedre patellapolen hos barn som inte är färdigvuxna kallas också för Sinding-Larsen-Johanssons syndrom
  • Patellarsenan blir irriterad efter upprepad belastning (till exempel vid hoppande).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.