Patellofemoral smärta

  • Definition:Smärttillstånd omkring eller bakom knäskålen.
  • Förekomst:Mycket vanligt tillstånd, särskilt under tonåren fram till 30-års ålder. Kvinnor drabbas oftare än män. 
  • Symtom:Vanligen värk omkring eller bakom knäskålen som tilltar av viktbelastning med böjt knä eller långvarigt böjt knä.
  • Kliniska fynd:Felställningar och strama muskler kan predisponera för tillståndet. Frånvaro av smärta vid knäböjningar talar emot tillståndet.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:I det akuta skedet rekommenderas relativ vila, eventuellt nedkylning och/eller NSAID. Senare rekommenderas fysioterapeutiska övningar. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.