Komplext regionalt smärtsyndrom

  • Definition:Ett kroniskt neurologiskt smärttillstånd, förkortas ofta CRPS. Vid typ 1 finns ingen skada på en större nerv, vid finns 2 finns en perifer nervskada.
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd. 
  • Symtom: Ofta ihållande, brännande smärta som provoceras av rörelse, stress och ändrad temperatur. 
  • Kliniska fynd: Till exempel missfärgning av huden, förändrad hudtemperatur, ödem, minskad rörlighet och styrka, tremor samt hyperhidros och förändrad hår- och nagelväxt.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på särskilda diagnoskriterier, Budapestkriterierna.
  • Behandling:Fysioterapi och arbetsterapi är viktigast. Andra behandlingsmetoder är psykoterapi, läkemedel (främst läkemedel som används vid neuropatisk smärta) och lokal anestesi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.