Komplext regionalt smärtsyndrom

Basfakta

Definition

 • Komplext regionalt smärtsyndrom – "complex regional pain syndrome" (CRPS):
  • Typ I: Klassificeringen används hos patienter utan tecken på perifer nervskada, denna typ utgör ungefär 90 % av fallen. Kallats tidigare för reflexdystrofi.
  • Typ II: Används om det föreligger perifer nervskada
  • Det är dock oklart om det finns en klinisk nytta för denna subtypering
 • Är en klinisk diagnos karakteriserad av följande:1
  • 1 – ett syndrom som uppstått efter ett initialt trauma
  • 2 – spontan smärta elller allodyni/hyperalgesi, behöver inte vara begränsad till en enda perifer nervs innervationsområde eller står ej i proportion till den initiala händelsen
  • 3 – ödem, abnormt blodflöde till huden eller abnorm sudomotoraktivitet i det smärtande området efter det initiala traumat
  • 4 – diagnosen exkluderas i närvaro av andra tillstånd som kan förklara graden av smärta och dysfunktion
 • Smärta är det dominerande symtomet, men det kan också förekomma ödem, minskad rörlighet, förändringar i sensibiliteten samt trofiska förändringar i extremiteterna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.