Myofasciellt smärtsyndrom, triggerpunktsyndrom

 • Definition:Ett tillstånd med smärta i en muskel eller avgränsad muskelgrupp, muskelfascia och senor, som varar i minst 3 månader.
 • Förekomst:Vanligt tillstånd.
 • Symtom:Smärta i muskel/muskelgrupp >3 månader, stramhet och eventuellt muskelknutor. Ångest, depression och sömnproblem kan förekomma samtidigt.
 • Kliniska fynd:Ömhet vid tryck på den aktuella muskeln/muskelgruppen.
 • Diagnostik:Baseras på anamnes/kliniska fynd.
 • Behandling:Behandlingen består av icke-farmakologiska och farmakologiska alternativ.

Basfakta

Definition

 • Myofasciellt smärtsyndrom, eller triggerpunktsyndrom, är namnet på ett tillstånd med smärta i en muskel eller avgränsad muskelgrupp, muskelfascia och senor, som varar i minst 3 månader.1
 • Det finns ingen allmänt accepterad definition av tillståndet och tillståndet nämns inte i ICD-10:
  • I den kommande ICD-11 kallas tillståndet för "kronisk primär muskuloskeletal smärta"
  • De flesta definierar tillståndet med smärtsamma muskler som palperas tätt och där tryck/palpation utlöser ökad smärta
  • Muskelknutor kan palperas, som även kallas för aktiva triggerpunkter:
   • Palpation utlöser smärta som vanligtvis sprider sig bortom den smärtsamma muskeln
  • Tillståndet är ofta associerad med stress, huvudvärk, ångest eller depressiva symtom
 • Myofasciellt smärtsyndrom är en typ av långvarig smärta

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.